Diskriminering att inte låta ungdomar med dyslexi använda hjälpmedel vid prov

Diskriminering att inte låta ungdomar med dyslexi använda hjälpmedel vid prov
19 november, 2019 anders

En unik dom har avkunnats vid Örebro tingsrätt. Den slår fast att en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska har diskriminerats. Nu ska Örebro kommun betala 10 000 kronor i skadestånd. Örebro kommun är dock inte unika, de har egentligen bara utgått från Skolverkets riktlinjer.

Ärendet har drivits Dyslexiförbundet, som under en längre tid jobbat för att elever med dyslexi ska få använda hjälpmedel vid prov. De uttalade sig tidigare i frågan till SVT.
– Vi har drivit frågan i många år men det har inte hänt någonting. Man måste ha sina hjälpmedel för att kunna visa sina kunskaper, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet.

Bengt-Erik Johansson berättar att vissa elever inte fått göra prov i läsförståelse i varken engelska eller svenska alls på grund av sin dyslexi. Andra ska inte ha fått använda hjälpmedel som ger dem lika möjligheter som andra elever att läsa provets texter.

Läxhjälpsföretagen Studybuddy och My Academy har sedan drygt 15 år tillbaka hjälpt elever med dyslexi med hemstudier. Max Henrikson som är vd på A Plus Education som äger Studybuddy och My Academy menar att de i princip dagligen möter ungdomar, som på grund av sin dyslexi, känner djup oro inför de nationella proven.

– Vi står bakom Örebro tingsrätts dom och tycker att rättvisa har skipats. Det handlar inte om att ge ungdomar med dyslexi några genvägar, utan enkom om att de ska ges samma möjligheter som alla andra. Den insikten borde samtliga beslutsfattare inom Skolverket rimligtvis ha haft för länge sedan, säger Max Henrikson, vd på A Plus Education.