Har du svårt med matematiken? Då kan du vara en av 5 procent av befolkningen som lider av dyskalkyli

Har du svårt med matematiken? Då kan du vara en av 5 procent av befolkningen som lider av dyskalkyli
02/07/2019 lmg

Har du hört talas om dyskalkyli? Inte? Lugn, du är inte ensam. Till och med när Läxhjälp.com skriver denna artikel så påpekar Microsoft Word att ordet dyskalkyli inte finns.
Det kan vara svårt att hitta förklaringar till varför en person har problem med matematiken. Vi människor är ju rent krasst bra respektive dåliga på olika saker.  Men en del av de som har stora svårigheter med matematik kan ha vad som kallas, dyskalkyli. Själva begreppet är dock fortfarande omtvistat, samtidigt ställer sig många forskare bakom teorin att vissa människor har en nedsatt förmåga med att räkna.

Symptom:

– Har stora svårigheter med att automatiskt uppfatta antal eller mängd.
– Har problem med att förstå vad siffrorna står för.
– Har svårt att räkna ut även låga tal. Det tar tid men kan ändå bli fel.
– Blir ofta kvar i tidiga sätt att räkna, till exempel att räkna på fingrarna.
– Kan kasta om siffror samt har svårt att minnas sifferserier och talfakta.
– Har problem med att lära sig klockan och har en osäker tidsuppfattning.
– Har svårt att förstå pengars värde och att hantera växelpengar.
– Har dåligt lokalsinne. Hen kan också ha svårt att skilja mellan höger och vänster samt att läsa kartor och tidtabeller.

Om man misstänker att man har dyskalkyli så kan men om en remiss för utredning via skolhälsovården eller sin privata läkare. I utredningen så bedöms förmågan att uppfatta mängd och antal, förståelse över talsystemet samt minne och klockan. Man undersöker också hur du räknar och hur du räknar både lästal och problemlösning. Samtidigt görs test för språk- och läsförståelse för att se att det inte finns andra skäl till matematiksvårigheterna.

I klippet nedan berättar Ingemar Holgersson, universitetsadjunkt i matematik mer om dyskalkyli och de medföljande problemen.

https://www.youtube.com/watch?v=16VOje8kWG4

Läs mer här: Danderyds Sjukhus

Är du intresserad av hjälp med matematiken? Kontakta Studybuddy eller My Academy

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag