Läxhjälp pris – vad skiljer mellan de olika bolagen.

Läxhjälp pris – vad skiljer mellan de olika bolagen.
18/03/2020 lmg

Läxhjälp pris. Vad skiljer mellande de olika bolagen?

Läxhjälp pris – vad skiljer mellan de olika bolagen.
Det finns flera företag som erbjuder privat och personlig läxhjälp. Men vad skiljer mellan de olika bolagen? Och hur ser egentligen prisskillnaderna ut?
Nedan har vi sammanställt pris för läxhjälp från två av de största aktörerna i branschen.

Man kan konstateras att det inte skiljer så mycket mellan bolagen, däremot så skiljer sig timpriserna desto mer när man jämför löpande läxhjälp med klippkort. Priserna för klippkort kan dock skilja sig beroende på omfattning.

Läxhjälp priser
Timpris klippkort
Timpris 12 månader (1/ggr)
Studybuddy490 kr/h440 kr/h (390 kr/h 2 ggr/v)
Studybuddy Junior365 kr/h (345 kr/h 2 ggr/v)
My Academy515 kr/h460 kr/h
My Academy Online370-390 kr/h (Ingen bidningstid)

Värt att notera är att både bolagen tillåter att man delar läxhjälp med ett syskon eller vän. En ganska smart lösning för de familjer som inte har möjlighet att betala summorna ovan. Tidigare var dock kostnaderna lägre för läxhjälp, då man kunde göra RUT-avdrag på läxhjälp. Från den 1 augusti 2015 slopades dock bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat studiecoachning. Ett ganska märkligt beslut kan man tycka då det till exempel fortsatt är tillåtet att göra RUT-avdrag på barnpassning och dagishämtningar. Men läxhjälp är fortfarande värt att investera i för alla som behöver extra stöd under din skolgång. Det är svårt att sätta ett pris på bra studieresultat.

År 2019 så valde regeringen att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar under 19 år. Detta gjorde att Studybuddy skapade sitt junior-tjänst. Här anställer man endast gymnasister som omfattas av den lägre arbetsgivaravgiften. Något som gjort att priserna på läxhjälp gått ner drastiskt för yngre elever.

“Läxhjälp pris – vad skiljer mellan de olika bolagen” är en väldigt förekommande sökning på Google. Vi hoppas på att kunnat ge en kort översikt hur skillnaderna mellan bolagen ser ut. Vi har inte tagit hänsyn till kampanjer eller dylikt. Vi vet även att timpriserna kan gå ner i pris om man träffar sin studiecoach fler än en gång i veckan.

Läxhjälp pris

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag