Läxhjälp pris – vad skiljer det i pris mellan bolagen?

Läxhjälp pris – vad skiljer det i pris mellan bolagen?
18/03/2020 lmg

Läxhjälp pris. Vad skiljer mellande de olika bolagen?

Det finns flera företag som erbjuder privat och personlig läxhjälp. Men vad skiljer mellan de olika bolagen? Och hur ser egentligen prisskillnaderna ut?

Nedan har vi sammanställt pris för läxhjälp från två av de största aktörerna i branschen.

Man kan konstatera att det inte skiljer så mycket mellan bolagen, däremot så skiljer sig timpriserna desto mer när man jämför löpande läxhjälp med klippkort. Priserna för klippkort kan dock skilja sig beroende på omfattning.

Läxhjälp priser
Timpris klippkort
Timpris 12 månader (2 ggr/v)
Studybuddy 490 kr/h 395 kr/h
Studybuddy Junior 365 kr/h
My Academy 515 kr/h 415 kr/h
My Academy Online 390 kr/h

Pris på läxhjälp lägre förr – på grund av RUT-avdrag

Tidigare var dock kostnaderna lägre för läxhjälp, då man kunde göra RUT-avdrag på läxhjälp. Från den 1 augusti 2015 slopades dock bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annan studiecoachning. Ett ganska märkligt beslut kan man tycka då det till exempel fortsatt är tillåtet att göra RUT-avdrag på barnpassning och dagishämtningar.

Läxhjälp är dock fortfarande värt att investera i för alla som behöver extra stöd under sin skolgång. Det är svårt att sätta ett pris på bra studieresultat – tänk hur mycket du förlorar på ett sämre betyg, och sätt det i perspektiv när du jämför pris för läxhjälp. Är framtidskostnaden utan läxhjälp i paritet med vad det kostar nu?

År 2019 så valde regeringen att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar under 19 år. Detta gjorde att Studybuddy skapade sin läxhjälp för juniorer. Här anställer man endast gymnasister som omfattas av den lägre arbetsgivaravgiften. Något som gjort att priserna på läxhjälp gått ner drastiskt för yngre elever.

Läxhjälp pris

Båda läxhjälpsbolag finns i hela Sverige

Både Studybuddy och My Academy finns i hela landet. Dock så finns de flesta läxhjälparna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. I de fall då man inte kan erbjuda läxhjälp i hemmet så kan man ha läxhjälp online.

Pris på läxhjälp online

Läxhjälp online har ett lägre pris än läxhjälp i hemmet. Studybuddy och My Academy erbjuder läxhjälp online för ca 390 kr i timmen. Inget av bolagen har någon bindningstid på läxhjälp online men tillämpar 30 dagars uppsägningstid.

 

Studybuddy för juniorer – My Academy för äldre

Både Studybuddy och My Academy erbjuder läxhjälp till elever på högstadiet och gymnaiset. Studybuddy har dock tjänsten Studybuddy Junior som är anpassad till yngre elever på låg- och mellanstadiet. Här är lektionerna kortare och mycket fokus läggs på studieteknik och motivation.

Sammanfattning

Vad skiljer mellan de olika bolagen” är en väldigt förekommande sökning på Google. Vi hoppas på att kunnat ge en kort översikt hur skillnaderna mellan bolagen ser ut. Vi har inte tagit hänsyn till kampanjer eller dylikt. Vi vet även att timpriserna kan gå ner i pris om man träffar sin studiecoach fler än en gång i veckan.

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag