Pisa undersökningen 2019 – Sverige på rätt väg!

Pisa undersökningen 2019 – Sverige på rätt väg!
03/12/2019 lmg

De svenska skolresultaten i den globala Pisa-undersökningen nådde sin botten år 2012. Undersökningen som kommer ut vart tredje år visade ett visst uppsving år 2015. Idag släpptes den senaste rapporten och den visar att Sverige går framåt inom samtliga ämnesområden.

Resultatet är dock inte genomgående positivt. Skillnaderna mellan skolorna fortsätter att öka, och Sverige är sämst i Norden när det gäller likvärdighet. Något som förmodligen kan härledas till segregationen och det faktumet att vi i Sverige har haft färre behöriga lärare i de områden där de kanske hade behövts mest. Bland svenskfödda ungdomar är till exempel läsförståelsen på ett ”all time high” medans det ser betydligt sämre ut bland ungdomar med utländska bakgrund.

– Vi har alltför stora resultatskillnader mellan olika elevgrupper och olika skolor, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Någon som hyllade resultatet var tidigare utbildningsministern Jan Björklund (L), som på Twitter tillskriver sig förbättringarna i svenska skolan: ”2011 års stora utbildningsreformer ger nu effekt. Resultaten ökar igen i svensk skola. Tidigare betyg, ny betygsskala, nationella prov i trean, ny läroplan och lärarlegitimation. Utskällt då. Resultat nu”

Bäst resultat i undersökningen får Estland som ligger i topp inom såväl matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Även länder som Finland och Japan fortsätter att placera sig i toppskiktet. Vad det beror på återstår att se men Peter Fredriksson på Skolverket, säger att det inte går att göra någon karbonkopia på något annat lands skolpolitik. Något som han menar inte är möjligt då aspekter som nationell historia och sociala aspekter spelar in.

På det stora hela kan man dock konstatera att svenska skolan är på väg åt rätt håll. Det finns dock fortsatt områden där man uppenbarligen måste göra mer.

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag