Procentenheter – mattehjälp

Procentenheter – mattehjälp
18/01/2021 lmg
mattehjälp procent

Procentenheter – mattehjälp

Procentenheter är skillnaden mellan två procenttal. Vi kan alltså beskriva skillnaden mellan två tal i procent, men skillnaden mellan två procentsatser kallas procentenhet. Ja, vi kan även räkna ut procentsatsen mellan två procentsatser.  Nej, det kommer inte vara så här förvirrande hela tiden (det blir tydligare i exemplet). Den goda nyheten är att eftersom de är så lika kan vi använda samma metod som vid procenträkning! Ofta när vi räknar med procent använder vi oss av formeln Delen/Det hela= Andelen. Det kommer vi även att göra här.

Vi tänker oss ett politiskt parti som tidigare haft ett väljarstöd på 4%. I det senaste valet fick de dock 5% av alla röster. Vi vill ta reda på med hur många procentenheter, och hur många procent, väljarstödet har ökat.

Procentenheterna är här den lätta biten: det är bara skillnaden i siffror. Vi har gått från 4% till 5%. När vi vill räkna ut skillnad, eller differens, vill vi använda subtraktion, så 5%- 4% = 1. Antalet väljare har ökat med en procentenhet.

Men hur många procent motsvarar det? Ovan räknade vi ju ut vårt ”delen”, den konkreta skillnaden, förändringen som sker. Det var 1 procentenhet. ”Det hela” är alltid ursprungstalet, det vill säga 4 %, och ”andelen” är procentsatsen vi försöker räkna fram. Vår uträkning lyder då:

¼ = 0,25 = 25%.

Partiet har ökat sitt antal väljare med 25%!

Nästa valperiod går det sämre för partiet, och de får bara 3% av alla röster. Vi ser alltså en minskning, från 5% till 3%. Skillnaden i procentsats, alltså 2, är vår nya procentenhet. Den dividerar vi sedan på de 5 procenten från den tidigare valperioden: då vi räknar ut en minskning, vill vi ha det största talet som ”det hela”.

2/5 = 0,4 = 40%. Partiet har alltså tappat 40 %, nästan hälften av sina väljare.

Vad som är viktigt att komma ihåg med procentenheter och procent är att de alltid är relativa sitt ursprungstal. Om jag går från 2% till 3 % har jag ökat med en procentenhet, och 50 %. Men om jag sedan tappar en procenthet, och går tillbaka från 3% till 2%, så har jag minskat med 33%. Antalet procentenheter är detsamma både upp och ner, men procentsatsen de motsvarar skiljer sig. Om du tycker detta låter krångligt (oroa dig inte, du är inte ensam), prova att rita upp det, med staplar eller olika former, plocka bort och lägg till en enhet åt gången. Det kan hjälpa dig få en tydligare bild av hur ”delen” och ”det hela” interagerar. Lycka till!

Här kan du få mer mattehjälp eller fysikhjälp skrivna av privatlärare. Du kan även läsa mer i serien om Förändringsfaktorer matematik

Procentenheter – mattehjälp

Pythagoras sats – Mattehjälp – läxhjälp

Potenser – Mattehjälp – läxhjälp

Grundpotenser – Mattehjälp – läxhjälp

Procenträkning – Mattehjälp – läxhjälp

Förändringsfaktorer – Mattehjälp – läxhjälp

Procentenheter – Mattehjälp – läxhjälp

Här kan du få läxhjälp inom matematik:

Matematik 1

Matematik 2

Matematik 3

Matematik 4

Matematik 5

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag