Procenträkning – mattehjälp

Procenträkning – mattehjälp
18/01/2021 lmg
procent mattehjälp

Procenträkning – mattehjälp

Procent är en av de grundläggande idéerna av matematiken. Det är också något som vi träffar på ganska ofta i vardagen, till exempel så skrivs ofta prissänkningar i form av procent.

När vi räknar med procent så räknar vi med hundradelar, då det är det som procent betyder: 1/100 är 1%, 15/100 är 15% osv. Det innebär också att alla bråk kan skrivas om i procentform, om vi förlänger eller förkortar dem så att de får nämnaren 100! Ex kan 5/20 förlängas med 5, för att då bli 25/100, alltså 25%. Procent kan också uttryckas i decimalform, även där som hundradelar: 1% blir då 0,01, och 15% blir 0,15. Prova gärna att omformulera en procentsats till decimalform och bråkform!

När vi räknar med procent finns det en formel som dyker upp om och om igen:

Delen/ Det hela = Andelen

”Andelen” är detsamma som vår procentsats. Vi vill dock inte förväxla procentsats med procentenhet. En kort minnesregel är att mellan två tal är det en procentsats, men mellan två procentsatser är den en procentenhet.

”Delen” är förändringen som sker, den minskning eller ökning vi har att göra med.

”Det hela” är precis vad det låter som, det hela talet. Oftast så står det angivet, men om du är osäker så är det hela ditt ursprungstal. Så om vi har att göra med en minskning, är ”det hela” det största talet, och vice versa.

Anledningen till att denna formel förekommer så ofta, och att den är så bra, är för att den är justerbar efter våra behov, och har många olika användningsområden.

Om vi tänker oss en t-shirt på rea: ursprungligen kostade den 300 kr, sedan sänks priset till 255 kr. Vi vill ta reda på med hur många procent priset sänkts, alltså andelen. Det hela är här 300, vårt ursprungspris; delen blir sänkningen i kr, alltså 45.

45/300 = Andelen, det vill säga den procentuella minskningen.

45/300= 0,15

Här kvarstår bara att omvandla vår procentsats från decimalform till procentform. Det gör vi enklast genom att flytta decimalen två steg bakåt, motsvarande att multiplicera talet med hundra.

0,15 = 15 %

Priset på t-shirten är sänkt med 15%!

Man kan också använda sig av förändringsfaktorer för att räkna procent. Detta kan vara lämpligt om det rör sig om små eller upprepade procentuella förändringar, men för mer grundläggande uträkningar fungerar Delen/Det hela alldeles utmärkt.

Procenträkning är en stor del av matematiken, särskilt på högstadienivå och till viss del på gymnasiet, så det är viktigt att vi förstår den ordentligt. Ofta är det knepiga inte själva uträkningarna, utan mer metoden; varför vi ska göra det vi gör. När du räknar med procent, särskilt i början, ta gärna en stund och reflektera över talet när du räknat klart. Varför räknade du som du gjorde? Blev det rätt? Varför, eller varför inte? Finns det fler sätt att räkna samma tal? Du kan tänka dig att du ska förklara uträkningen för en klasskompis. När du förstår de här sambanden blir matten både roligare och mindre stressfylld.

Vill du ha mer mattehjälp? Kontakta My Academy Läxhjälp. Här kan du jämför läxhjälp pris.

Procenträkning – mattehjälp. Här kan du läsa om bl a grundpotenser

Pythagoras sats – Mattehjälp – läxhjälp

Potenser – Mattehjälp – läxhjälp

Grundpotenser – Mattehjälp – läxhjälp

Procenträkning – Mattehjälp – läxhjälp

Förändringsfaktorer – Mattehjälp – läxhjälp

Procentenheter – Mattehjälp – läxhjälp

Här kan du få läxhjälp inom matematik:

Matematik 1

Matematik 2

Matematik 3

Matematik 4

Matematik 5

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag