Rektor Hamid om matematik i skolan till Läxhjälp.com: Vi ställer för låga krav.

Rektor Hamid om matematik i skolan till Läxhjälp.com: Vi ställer för låga krav.
23 augusti, 2019 anders


Det pågår just nu en debatt i Sverige om huruvida matematiken i skolan är för svår. Bakgrunden är att allt fler elever saknar gymnasiebehörighet på grund av bristande kunskap inom matematik. Tankesmedjan Tiden föreslog tidigare i somras att man borde utreda om matematik verkligen ska vara ett kärnämne.

Läxhjälp.com kontaktade Hamid Zafar, även känd som rektor Hamid, för att höra hans åsikt kring debatten.  Hamid utsågs av tidskriften Fokus till Årets Svensk 2018 för sina insatser på Sjumilaskolan i Biskåpsgården där han tillsammans med sina kollegor lyckades vända skolans negativa utveckling gällande såväl trygghet som studiemål.

Hur ser du på Tankesmedjan Tidens förslag att utreda om matematik verkligen ska vara ett kärnämne?
Nej det är totalt kontraproduktivt. Det angriper inte problemet på något sätt. Istället borde man se över varför eleverna har så låga resultat. Då behöver man se över matematikutbildningen för lärarna samt se över innehållet i kursplanerna för matematik. Man behöver framförallt jobba mer med grundläggande färdighetsträning i matematik. Det upplever jag att skolan är generellt dålig på idag.

Men tycker du att vi rent generellt ställer för höga krav på eleverna i högstadiet och gymnasiet när det gäller matematik?
– Nej tvärtom. Vi ställer för låga krav, avslutar Hamid.

Tack rektor Hamids för tiden! Behöver du eller ditt barn extra stöd inom matematik eller något annat ämne? Kontakta My Academy eller Studybuddy!