Så blir du bättre på hemstudierna enligt läxhjälps-experten Josefin Sandberg Johansson

Så blir du bättre på hemstudierna enligt läxhjälps-experten Josefin Sandberg Johansson
10/10/2019 lmg
Josefin Sandberg Johansson är en flitigt anlitad studybuddy som är specialiserad inom språkämnen och samhällsvetenskap. Hon har även erfarenhet av att hjälp barn och ungdomar som har dyslexi med läxhjälp och studiecoachning. Här delar hon med sig av sina tre bästa tips hur man förbättrar hemstudierna.

1. Lägg ner mer tid på de ämnena du har svårt för!
Om du har svårt för exempelvis språk eller matematik kan det vara bra att se till att du över på dessa ämnen extra mycket. Lägg därför ner mer tid än bara att läsa de vanliga läxorna. Försök att hitta andra saker som både gör ämnet roligare samt gör att dina kunskaper utvecklas. Ett exempel kan vara att i matten kombinera kunskaper om olika former med historia. Hur kom egentligen Pythagoras sats till? Var kreativ!
Även om det kan verka tråkigt att fokusera på ämnen i första hand som du kanske inte tycker om/har svårt för kommer det att hjälpa dig att utvecklas och du kommer tillslut att på något sätt nå högre resultat!

2. Plugga effektivare genom att planera och ta regelbundna pauser!
Studierna bör inte ta över ditt liv. Det är viktigt att du känner att du har tid för andra saker än att bara plugga. Se därför till att du planerar in plugget där du vet att du har tid för det, anpassa också studierna efter hur din dygnsrytm fungerar. Jag är en morgonmänniska och föredrar att plugga från ca kl.7:00 till 12:00. Har jag möjlighet att göra det kommer jag att göra det. Eftermiddagar är däremot inte min grej så om jag kan kommer jag att undvika att plugga då, och tar därför en längre paus mellan kl.12:00 till omkring 17:00. Jag tror att ni förstår grejen. Hitta det som funkar för dig! Det kommer självklart inte alltid bli att jag kan plugga på ett optimalt sätt men om jag kan tar jag alltid chansen!
Det är också viktigt att du tar regelbundna pauser eftersom det gör att du fokusera bättre. Sitt inte och plugga tre timmar i stäck utan att ta paus, testa istället exempelvis 20×20 metoden. Där du pluggar i 20 min och tar paus i 20 min! Självklart kan du modifiera tiden, jag brukar köra 45×15. Hitta det som funkar för dig! Se också till att ta en paus för fysik aktivitet vid långa pluggpass, gå ut och gå eller gör ett 15 min styrketräningpass!

3. Repetera och plugga i förväg!
Du har säkert hört det för många gånger men att repetera är det sättet som gör att du kommer lära dig bäst på, speciellt om du som jag har dyslexi.
Ett sätt som du kan göra det här på är att komma förberedd till dina lektioner. Om du vet att ni i historia ska börja arbeta med antiken, läs kapitlet i din historiebok som handlar om det. Det här kommer att hjälpa dig med att få en förståelse av ämnet som helhet samtidigt som du under lektionsarbetet får en repetion!

Ett annat sätt att göra det här på är att dela upp ett arbete under flera dagar. Om du har glosor dela upp arbetet med dem över 5 dagar. Säg att du första dagen arbetar 20 min med glosläsningen. Skriv ned glosorna förhand och för sedan in dem i ett glosprogram på nätet, exempelvis i glosor.eu (en gratis hemsida för glosläsning!). Efter det är det bara att börja öva! Dag 2 tills att du har glosförhör, öva i ca 10-15min. Målet är att du dagen innan glosförhöret ska kunna stava alla glosorna rätt. Sista dagen rekommenderar jag också att du en sista gång skriver ned glosorna för hand! För dig som har dyslexi, börja öva på glosorna minst 5 dagar innan glosförhöret. Det här sättet kan också appliceras på att öva grammatik etc.
Kom-ihåg att göra ditt bästa och så länge som du gör det samt alltid försöker förbättra dina kunskaper, färdigheter och förmågor är det bra nog. Målet är inte att nå högsta betyget men om du gör det när du gör ditt bästa, är det helt fantastiskt. I de ämnet som du har svårt för, fira det betyget du får! Har du kämpat med matten och gjort ditt bästa och får ett E i betyg, fira det med tårta! Du förtjänar det! Lägg inte så stor press på dig själv. Gör ditt bästa och visa dina lärare att du vill utvecklas, det går alltid en lång väg!

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag