Så hjälper du ditt barn att toppa betygen i skolan!

Så hjälper du ditt barn att toppa betygen i skolan!
03/09/2019 lmg

Studybuddyn och Handelsstudenten Jessika Bengtsson har hjälpt flertalet barn och ungdomar att höja sina betyg och öka sin studiemotivationen. Här är hennes fem tips till dig som förälder:

(Ta hjälp av Studybuddy – Läxhjälp & studiecoachning – Studieresultat som ökar självkänslan)

1 Rutiner Se till att ha tydliga rutiner för studier, sömn och fritid. Jag och mina elever lägger alltid upp en planering som vi försöker följa – detta ser jag som en förutsättning för att studierna ska bli av utanför skoltid. Det är även toppen att lägga in pauser och avsätta tid för annat än skolarbete för att bibehålla motivationen.

2 Var inte FÖR pushig Visa att du finns där men försök undvika att pressa ditt barn, risken är att motivationen sjunker då. Kanske kan det vara bra att ta hjälp av en utomstående?

3 Sätt mål! Identifiera nuläget och önskeläge, utifrån det sätter nu upp ett nåbart men ambitiöst mål för terminen, på vägen sätter du upp delmål. Detta är en princip studybuddy arbetar med och som jag tycker lägger grunden för att utvecklas i sina studier.

4 Jobba med självförtroendet Alltför många elever har en förutfattad bild av hur man ska prestera i ett ämne och det låser sig vid prov och inlämningar. Följ upp och uppmuntra ditt barn och jobba aktivt med att inte fastna i negativa tankar om skolan.

5 Celebrate success! Att fira alla små framgångar och förbättringar skapar en positiv kultur som motiverar ditt barn på både kort och lång sikt. Tänk dock på att allt inte sitter i provresultaten utan ibland kanske det räcker med att en elev faktiskt tog sig till skolan och skrev provet.

(Ta hjälp av Studybuddy – Läxhjälp & studiecoachning – Studieresultat som ökar självkänslan)

– Alla elever är olika och har olika behov så det finns inget tips som passar alla. Men med individanpassning och stöd så tror jag att alla kan lyckas, avslutar Jessika.

Studybuddy har genom året hjälpt tiotusentals elever till bättre betyg och ökad studiemotivation. Hitta en studybuddy som passar just ert behov: studybuddy.se

 

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag