Skriva argumenterande tal

Skriva argumenterande tal
14/04/2021 anders
skriva tal

Vad är ett argumenterande tal?

Ett argumenterande tal är till för att övertyga någon om att byta eller forma en åsikt som är nämnare din egen- att få över dem till din sida. De förekommer ofta inom politiken. Argumenterande tal skiljer sig från argumenterande texter i att det är ett mycket mer flexibelt format. Ett tal kan anpassas mer, både för talare och publik. En text måste skrivas enligt samma regler oavsett vem du är, men när du talar kan du använda ditt språk, spela på dina styrkor. När det används korrekt är det argumenterande talet extremt effektivt.

Börja med Vem: Vem är din publik? Ett tal, oavsett ämne egentligen, kommer låta väldigt olika beroende på vem det är riktat till. Känner du de här personerna sedan innan, eller måste du börja med att presentera dig? Hur gamla är de? Hur stor är gruppen? Vad kan de om ditt ämne?

Det här kanske ser ut som väldigt många frågor att besvara för att ens få börja, men i grund och botten handlar det bara om att bemöta din publik där de är. Att kunna anpassa sig efter sina lyssnare är en av de absolut största fördelarna med tal jämtemot text, då du nu får en mycket starkare kontakt, som du sedan kan använda för att övertyga dem om att just din ståndpunkt är den bästa. Det är viktigt att du inte ”talar ner” till din publik- de kanske inte vet lika mycket som du, men det är också därför du håller talet. Du var också nybörjare en gång.

Sedan kommer Vad: Vad vill du förmedla? Vad är din tes?  Den kan vara ”stoppa de farliga utsläppen”, ”mer potatisbullar i skolan”, eller egentligen vad du vill. Din tes kommer vara din riktning, slutsatsen du skriver mot. Tänk på den som en röd tråd, som går igenom alla delar av texten.  Det viktiga är att din tes är väl underbyggd, och det är där argumenten kommer in i bilden.

Vad innehåller ett argumenterande tal?

Ett argumenterande tal har några byggstenar som du vill ha med varje gång. Till att börja med har vi tre nödvändiga element – Ethos, Pathos och Logos.

Ethos:

Den trovärdiga aspekten. Ethos handlar om att vinna publikens tillit, att verka trovärdig och proffsig. Det kan göras genom att tala lugnt och tydligt, att referera till den forskning du gjort inför talet – statistik och grafer är mycket bra verktyg.

Pathos:

Den emotionella aspekten. Pathos ryms inte bara i argumenten, utan även i din presentation av din text. Du som talare måste anknyta till publiken på ett känslomässigt plan, ditt förslag måste ses som rättvist, inte bara bra. Du kan använda mer värderingsbaserade argument här: ”tänk på barnen” är en vanlig variant, mer nostalgiska argument en annan. Pathos handlar till stor del om att charma publiken, så ett öppet och självsäkert kroppsspråk kommer du långt med.

Logos:

Den logiska aspekten. Det räcker inte, tyvärr, att verka kunnig och passionerad, utan du måste även få publiken att tycka att du är rationell. Du vill framställa din åsikt som den mest logiska, som en självklar slutledning. Här är det vanligt med ekonomiska argument – din tes blir väldigt attraktiv och ditt alternativ framstår som billigast. Ofta räcker det med att presentera motståndarargumentet som dyrare.

Det är vanligt att ha ett argument för din tes som representerar varje element- alltså ett argument som får dig att låta trovärdig, ett för den emotionella kopplingen, och ett för rationaliteten.  Den vanliga strukturen innehåller även ett motargument, som talaren sedan motbevisar.  När du gör din research kan det vara bra att skriva ut ett motargument för vardera av dina huvudargument, och att lista ut hur dessa ska bemötas. De kommer inte få plats i talet allihop, men om du får frågor på det efteråt så är du förberedd, och det ser superproffsigt ut.

Ditt tal kommer behöva en inledning. Den behöver inte vara särskilt lång, ett par rader för att ge din publik lite kontext. Du kan nämna ditt intresse i ämnet, varför du har valt att tala om just detta, samt ge din tes, din synvinkel. En inledning är också till för att vecka intresse, så lite kul fakta eller personlig anekdot kan passa bra. Du behöver inte vara särskilt formell här.

Avslutningen är också viktig i ett argumenterande tal. Ett kort stycke på slutet som tydliggör din tes är sällan fel. Här kan det också passa att trycka lite extra hårt på Pathos, försöka påverka publikens känslosamma koppling till ditt ämne. Formuleringen av din sista mening är värd att lägga extra tid på, då det ofta är vad lyssnarna minns. Go out with a bang, så att säga. Om du vill kan du här återknyta till din inledning.

privatlärare

Annat bra att tänka på

Variera dina meningar: Om alla dina meningar börjar likadant, eller om ditt språk är väldigt enformigt kan det leda till två saker: dels är det tråkigare att lyssna på för din publik, dels kan det bli svårare för dig att lära dig utantill. Använd gärna synonymer: forskning kan bli studier, undersökning, eller data. Tänk också på att meningar som är väldigt långa är svåra att läsa ut. Detta leder oss vidare till nästa punkt:

Ett tal ska talas: När man är ny till talandet är det lätt hänt att talet man skriver blir alldeles för tuggigt. Ett tal är mer som ett manus än en akademisk text. Försök att inte fastna i småsaker, som om det ska vara ”de” eller ”dem”. När du talar låter båda som ”dom”, så skriv ”dom”, om du är osäker. Du kan också använda dig av manuset för att ge dig själv lite riktning, lite tips om hur du vill läsa det i stunden. Fetmarkera ord där du vill ha mycket eftertryck, kursivera dem om du vill betona extra, använd olika färger för olika argument! Skriv ut dina pauser… om du behöver. Talet ska funka för dig. Du behöver inte förklara det för någon annan.

Håll din egen stil: Det är alltid bra att utöka sitt ordförråd, och när du håller ett tal är det naturligtvis bra att låta påläst och professionell. Men det är också viktigt att inte fasta i att ”låta smart”. Ditt tal ska framförallt låta som ditt. ”Vidare kan man hävda” är ett bra uttryck, men det går precis lika bra att säga ”dessutom”. Återigen, ett tal är till för att läsas upp, så ord som du har svårt att uttala bör undvikas så långt som möjligt.

Det är ingen annan som kan ditt tal: Slappna av! Att i stunden snubbla över sina egna ord, att tappa bort sig, eller hosta till lite är jättevanligt. Vi kan minimera risken för att de händer genom att öva innan och att repetera inte bara vad du ska säga, men hur du ska säga det. Att hålla tal är nervöst för många, så ha tålamod med dig själv om talet inte går exakt som du tänkt dig. Ofta märker inte ens publiken om du säger fel eller blir nervös, så ta ett djupt andetag, sträck på dig, och tala ut. Det löser sig.

Var inte rädd för lite Pathos: Den känslomässiga kopplingen mellan talare och publik är extremt viktig för att talets budskap ska nå fram. Du kan använda ton, volym, röstläge, ögonkontakt, kroppsspråk och gester för att visa vad du känner, varför det du säger är viktigt. Om talaren inte verkar engagerad kan det vara svårt för publiken att relatera till materialet, och att lyssna.

Återkoppla: Vad som gör ett tal bra är ofta subjektivt. Dina lyssnare kommer tycka olika om vad du just sagt, så fråga dem! Vad tyckte de var bra, vad funkade inte, vad kan du göra bättre nästa gång, hur var ditt kroppsspråk etc. Du behöver inte ta åt dig alla förslag, utan känn också efter själv vad du tyckte fungerade bra och dåligt. Försök skriva ner minst två grejer som du kan ta med dig till nästa gång, och en sak du vill förbättra.

 

Sammanfattning:

  • Att hålla ett tal är ett sätt att kommunicera, och det kan vara ett väldigt effektivt sätt att förmedla en idé, en åsikt eller en känsla. Till skillnad från en ren skriven text kan du här även använda formen, själva talandet, för att verkligen driva hem din tes- det är alltså inte bara innehållet som är viktigt.
  • När du ska skriva ditt tal vill du börja med Vem och Vad: vem är din tilltänkta publik, och vad är din tes?
  • Ett grundläggande (men fullt komplett) tal innehåller en inledning, argument, motargument och avslutning. Inom detta ryms Ethos, Pathos och Logos, alltså trovärdighet, känsla och logik, vilka är våra tre byggstenar för att förmedla information och övertyga publiken.
  • Ta hjälp av ditt manus, anpassa ditt språk efter sammanhanget, och använd tonläget till din fördel. Försök att låta som dig själv i så mycket som möjligt, då det är en av dina största styrkor, och kommer ge dig ett tal som är unikt, även om du följer en särskild mall för hur du skriver det.
  • Det är vanligt att vara nervös inför ett tal, men ju mer förberedd du är desto lättare blir det. Försök att inte hänga upp dig på småsaker – om du tappar bort dig i texten, till exempel, ta ett djupt andetag (det ser bara ut som en konstpaus för publiken) leta rätt på stycket, och fortsätt framåt.
  • Glöm inte att återkoppla efter talet, och fundera på vad du kan förbättra till nästa gång- och ge dig själv en klapp på axeln! Att tala inför publik kan vara besvärligt, men det blir lättare varje gång du gör det.

 

Lycka till önskar vi på Läxhjälp.com

Skriven av Agnes, expert på läxhjälp

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag