Tack studiecoach

Tack för din förfrågan!

Detta händer härnäst:

01

Vi stämmer av tillgänglighet med er önskade studiecoach och hör av oss via telefon inom 3 dagar. Kan inte er valda coach kommer vi presentera en coach med likande profil

02

När ni tackat ja till coachen har ni har er första lektion via vår onlineplattform.

03

Ni får ett uppföljningssamtal dagen efter er första lektion. Vi säkerställer att ni är nöjda med coachen och stämmer av valt upplägg

04

Ni fortsätter så länge ni vill, med 4 veckors uppsägningstid. Fakturorna kommer månadsvis via email.