Utbildningsminister för en dag med Kalle Nyman

Utbildningsminister för en dag med Kalle Nyman
13/06/2019 lmg

Kalle Nyman är student på Stockholm Universitet tillika studiecoach på My Academy.
Läxhjälp.com lyfte luren och hörde oss för vad han skulle göra om han fick bli utbildningsminister för en dag, samt hur han tycker man bäst förbereder sig inför höstterminen.

Om du fick bli utbildningsminister för en dag. Vad skulle du göra för förändringar?
För att undervisning ska bli långsiktigt berikande bör det inte bara finnas utrymme för ordning, utan även tid för spontanitet och personlig prägel. Jag skulle därför uppmuntra skolor att inte förlita sig alltför mycket på detaljerade dokumentationssystem. Sådana kan vara mycket tidskrävande och stressframkallande. Av min erfarenhet vet jag att man kan komma långt med korta, informativa rapporter med utrymme för anpassningar. Då orkar man lägga mer krut på själva undervisningen. Det tjänar alla på.

I augusti är skolan snart igång igen. Många känner en oro för nästa termins utmaningar. Har du några tips om hur man kan förbereda sig under sommaren?
För att överkomma en stor del av oron kan man redan i början av augusti öppna böcker och åtminstone ytligt bekanta sig med det material man redan har. Ofta har man en oväntat stor nytta av det tidigare materialet. Dessutom kan man ögna igenom kunskapskraven. När man förstår vad man behöver behärska får man kontroll och därmed blir det inte lika jobbigt. Små ansträngningar gör ofta stor skillnad.

Tack Kalle!

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag