Vad innebär det för eleverna att nationella provet ställs in?

Vad innebär det för eleverna att nationella provet ställs in?
01/04/2020 lmg

Vad innebär det för eleverna att nationella provet ställs in?

Skolverket fattade för en tid sedan ett beslut om att ställa in alla nationella prov som skulle ha genomförts vår. Men vad innebär det att nationella provet ställs, rent in betygsmässigt? Det nationella provresultatet utgör ju som bekant ett viktigt underlag vid betygssättningen.

Skolverket menar att betygssättningen endast ska baseras utifrån befintligt underlag.

Vid betygssättningen utvärderar den betygssättande läraren allsidigt all information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet. I de ämnen som har ett nationellt prov ingår i normala fall ett resultat från det nationella provet som ett betydelsefullt underlag bland många andra. Om ett sådant underlag saknas den här våren avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven. / Skolverket.se

Det innebär i praktiken att lärarna i år tvingas sätta betyg med betydligt sämre underlag än normalt. De nationella proven syftar ju också till att främja en likvärdig betygssättning. Något som förstås också kommer påverkas av de inställda nationella proven.

Innebörden av detta torde därför vara att elevernas prestationer under lektionerna (distans eller på plats i skolan) blir mer betydande än någonsin ur ett betygsperspektiv.

Malcolm Thorburn, tidigare studiecoach som jobbat med läxhjälp på My Academy menar att detta kan skapa ett större och mer utdraget stresspåslag för eleverna.

– De nationella proven innebär förstås alltid en press på betygsjagande ungdomar. Men pressen är relativt koncentrerad till en kortare period av terminen. Nu blir den mer utdragen och kan dessutom innebära stress att prestera bra på distanslektionerna. Någon som kan vara svårt med en ny typ av undervisning, menar Malcolm.

Covid-19 innebär stora besvär och uppoffringar för alla, inklusive eleverna. Man kan också konstatera att lärarna får dra ett extremt tung lass med både tyngre ansvar och förändrade arbetssätt.

Vill du ha läxhjälp?

Få prisförslag